Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын тушаал

Нийтлэсэн: 2020-02-28 | Үзсэн: 34379Дэлгэрэнгүй

1. Шинэ коронавирусийн халдвараас сэргийлэх. зорилгоор нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг гадаад улсад хувийн болон албан ажлаар 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл, хөдөө орон нутагт баяр, амралтын өдрүүдэд хувийн ажлаар зорчихгүй байхыг мэдэгдэж, шийдвэрийг зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага тооцсугай. 2. Зайлшгүй шаардлагаар гадаад улсад зорчих зөвшөөрлийг Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гаргаж шийдвэрлүүлэхийг байгууллагын дарга нарт үүрэг болгосугай. 3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Онцгой комиссын орлогч Ж. Батбаясгаланд даалгасугай

Нийтлэсэн: 2020-02-28 | Үзсэн: 34361Дэлгэрэнгүй

3-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтНийтлэсэн: 2019-11-12 | Үзсэн: 34214Дэлгэрэнгүй

2-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтНийтлэсэн: 2019-11-12 | Үзсэн: 34211Дэлгэрэнгүй

1-р улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

Нийтлэсэн: 2019-11-12 | Үзсэн: 34208Дэлгэрэнгүй