ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ СЕКЦИЙН ХУВААРЬ