Ойлгоё хүндэлье-Гэр бүлийнхээ төлөө

Манай улс жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх аяныг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-наас эхлүүлдэг уламжлалтай. 16 хоног үргэлжлэх энэ жилийн аяныг “Ойлгоё хүндэлье-Гэр бүлийнхээ төлөө” уриан дор нэгдэн зохион байгуулж байна.