“Монгол Улсын хөгжилд хүүхэд бидний оролцоо” сэдэвт сэдэмж бичгийн уралдаан

“Монгол Улсын хөгжилд хүүхэд бидний оролцоо” сэдэвт сэдэмж /эссэ/ бичлэгийн уралдааны удирдамж. ЕБС-ийн 11-12-р ангийн сурагчид идэвхтэй оролцоорой

foster A3

udirdamj