Хүүхдэд ээлтэй хот

2019 оны 04 сард хүүхдэд ээлтэй хот байшин үнэлгээ хийсэн дүн нэгтгэл.

Нийтлэсэн: 2019-11-06 | Үзсэн: 34169Дэлгэрэнгүй

Хүүхэд хамгааллын статистик үзүүлэлт /2016-2017/

хүүх

Нийтлэсэн: 2019-01-17 | Үзсэн: 33471Дэлгэрэнгүй

“Байшин үнэлгээ” Хүүхдэд ээлтэй хот үнэлгээ 5 жилээр

Эрхэм зорилго: Хүүхэд бүрийн өнөөгийн болон ирээдүйн сайн сайхан амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, тэдний  эрхийг  хангаж ажиллах  сайн засаглалыг хөгжүүлэхэд чиглэнэ. Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс “Хүүхдэд ээлтэй хот” үнэлгээг 2013 оноос хойш жил бүр 7 хорооны 52 хэсэг тус бүрээс 10 хүүхэд буюу нийт 520 хүүхдээс авч нэгтгэн дүгнэж, орон нутгийн удирдлагуудад

Нийтлэсэн: 2018-07-17 | Үзсэн: 33491Дэлгэрэнгүй

Nalaikh 2015-2016, Маягт ХХСҮМ

Нийтлэсэн: 2017-03-20 | Үзсэн: 5051Дэлгэрэнгүй