Налайх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт /хагас жилийн байдлаар/