Хүүхдийг осол гэмтэл, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эх олон нийтэд анхааруулах зөвлөмж

Сурагчдын өвлийн амралт эхэлсэнтэй холбоотой Хүүхдийг осол гэмтэл, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эх олон нийтэд анхааруулах зөвлөмж
– Хүүхэд багачуудыг харгалзах хүнгүй үлдээхгүй байх / цоожилж болохгүй/
– Хүүхдийг ахуйн осол гэмтлээс сэргийлэх /гэрийн зуух, халуун зүйл, түргэн тогоо /
– Бага насны хүүхдийн гар утасны хэрэглээг хориглох
– Гэрийн нөхцөлд галлагаа хийхдээ хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах
– Хүүхдийг зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох, зам хөндлөн гарахдаа харгалзах хүнгүй зорчуулахгүй байхыг анхааруулж байна.