Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт