Хөгжлийн үйлчилгээ

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН

ДУГУЙЛАН СЕКЦИЙН ХУВААРЬ

Download (PDF, 278KB)

 

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН

СПОРТ ЗААЛНЫ СЕКЦИЙН ХУВААРЬ

Download (PDF, 194KB)

 

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДУГУЙЛАН СЕКЦ

 

Download (PDF, 193KB)