Мэндчилгээ

БИДНИЙ ХАМТДАА МЭДЭЖ БАЙГАА ШИГ ИХИЙГ

ХЭН Ч ГАНЦААРАА МЭДЭЖ ЧАДАХГҮЙ